سنگ مناسب برای درپوش
19
مهر

سنگ مناسب برای درپوش دیوار محوطه

سنگ مناسب برای درپوش دیوار محوطه سنگ درپوش به سنگی گفته می شود که جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به بنا بر روی دیوارهای حیاط و یا نمای ساختمان قرار می...

ادامه مطلب