28
خرداد

سنگهای رسوبی با نگاهی به تراورتن

-تعریف تراورتن‌ها : تراورتن  سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه‌های آب گرم تشکیل می‌شود  . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آب‌ها ی گرم از...

ادامه مطلب