نصب سنگ آستانه درب
29
مهر

نصب سنگ آستانه درب

روش نصب سنگ آستانه درب   ۱، بهتر است با کاشی های کف نصب کنید. اگر نمی توان آن را همزمان نصب کرد، عمق سنگ باید ≥۴۰ میلی متر...

ادامه مطلب